Punkty przygotowań


W diecezji radomskiej przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie koncentrują się wokół poniższych punktów. Zapraszamy do poszukiwania najbliższego centrum przygotowań i przyłączenia się do nas.